بازی پولیا

 

بازی پولیا زمینه مناسبی برای گفتگو در مورد ساختارهای ایجاد کننده «وابستگی به مسیر» در زندگی فردی و در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند.

شرح بازی پولیا:

 • در یک ظرف، دو عدد توپ داریم: یکی سفید و یکی سیاه
 • به صورت تصادفی یکی از توپ‌ها را از ظرف خارج می‌کنیم.
 • توپ خارج شده به هر رنگی که باشد، آن را به همراه توپ دیگری به همان رنگ به ظرف بر می‌گردانیم.
 • در هر مرحله تعداد توپ‌های سفید و سیاه را یادداشت می‌کنیم.
 • این کار را تا رسیدن تعداد کل توپ‌ها به ۲۰۰ توپ تکرار می‌کنیم.
ساختار فرآیند پولیا

تحلیل بازی پولیا:

 • ابتدا توپ‌های سفید و سیاه برابر و احتمال هر کدام ۵۰ درصد است.
 • بعد از انتخاب اول، تعداد توپ‌ها به ۳ می‌رسد و احتمال اینکه توپ سفید یا سیاه بیاید به یک سوم در مقابل دو سوم خواهد رسید.
 • در انتخاب دوم، اگر احتمال یک سوم به وقوع بپیوندد، مجددا تعداد توپ‌های سفید و سیاه برابر می‌شوند.
 • اما اگر احتمال دو سوم به وقوع بپیوندد، نسبت توپ‌ها به سه در مقابل یک خواهد رسید و احتمال به ۷۵ در مقابل ۲۵ درصد می‌رسد.
 • درنتیجه بازگشت به مسیری که توپ‌های کمتری دارد دشوارتر می‌شود.
 • حرکت‌های اولیه مشخص می‌کنند که مسیر آینده چه خواهد شد.
مسیرهای بازی پولیا

ناتوانی آموخته شده

«ناتوانی آموخته شده» ناشی از شکست‌های گذشته است. وقتی حس کنیم در زمینه‌ای نمی‌توانیم موفق شویم، دیگر تلاش نمی‌کنیم و همیشه شکست خورده باقی می‌مانیم.

ادامه مطلب »

دینامیک های رشد

دینامیک‌های رشد نشان می‌دهند که رشد عوامل مختلف در سیستم‌های طبیعی و سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی چگونه به وجود می‌آید.

ادامه مطلب »

وابستگی به مسیر

وابستگی به مسیر در اثر ایجاد انباشت‌هایی در مسیر رشد به وجود می‌آید. تغییر مسیر باعث از دست دادن یا کم اثر شدن این انباشت‌ها خواهد شد.

ادامه مطلب »

اشتراک گذاری

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل