کهن الگوهای سیستمی در مدرسه

اگرچه مدارس تفاوت‌های زیادی با هم دارند، مشکلات مشابهی در آنها دیده می‌شود. وجود این مشکلات مشابه، نشان‌دهنده روش‌های تصمیم‌گیری و ساختارهای مشابهی است که در این مدارس وجود دارند و آسیب تولید می‌کنند. از طرف دیگر، ریشه‌های این مشکلات معمولا پنهان هستند و در طی زمان نشانه‌های مختلفی از آنها دیده می‌شود.

کهن الگوهای سیستمی بعضی از ساختارها و روش‌های تصمیم‌گیری متداول و چگونگی عملکرد آنها را نشان می‌دهند. با استفاده از این الگوها می‌توانیم با دیدن نشانه‌های مشکلات، به ساختارهای شکل‌دهنده آنها پی ببریم. با اصلاح این ساختارها، می‌توانیم موثرترین روش‌ها را برای حل این مشکلات به کار ببریم. توجه به این نکته ضروری است که این الگوها، صرفا مبنای اولیه‌ای برای تشخیص هستند. در عمل برای هر مساله،‌ عوامل و روابط دیگری که در آن مساله خاص اثر گذار هستند،‌ باید در نظر گرفته شوند.

فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل