یادگیری و تفکر سیستمی در مدرسه
تفکر سیستمی در مدرسه
پرسش‌های این درس
 • هدف این دوره چیست؟
 • رویکرد ما به یادگیری و آموزش چگونه است؟
 • چارچوب این دوره چیست و در این دوره به چه مباحثی پرداخته می‌شود؟
 • چرا به یادگیری تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها نیاز داریم؟
 • منظور ما از عبارت‌های «تفکر سیستمی» و «دینامیک سیستم‌ها» دقیقا چیست؟
 • تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها چه کاربردهایی دارند؟
 • برای یادگیری تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها از چه منابعی استفاده کنیم؟
هدف این دوره چیست؟
 • شرکت کنندگان در این دوره معلمان، مدیران و معاونان مدارس، کارشناسان حوزه آموزش و سایر افرادی است که در حوزه آموزش مشغول به فعالیت هستند.
 • هدف از این دوره این نیست که ما (شرکت کنندگان در دوره) چیزهایی یاد بگیریم که به دیگران (دانش آموزان و خانواده‌هایشان) یاد بدهیم.
 • هدف این است که چیزهایی یاد بگیریم که کیفیت فکر و تصمیم گیری و کیفیت زندگی خودمان را بهبود دهد.
 • به این ترتیب بخشی از محتوای دوره بر مبنای مسایلی که در مدرسه و در فضای آموزش و پرورش با آنها مواجه هستیم خواهد بود و بخشی دیگر به مسایلی که در زندگی روزمره با آنها مواجه هستیم.
رویکرد ما به یادگیری و آموزش
 • دانشجو محوری در مقابل استاد محوری
 • تسهیلگری در مقابل تدریس
 • فعالیت محوری در مقابل سخنرانی
 • ساخت نامنظم و ابهام در مقابل دیوار چینی و اطمینان
 • مربوط بودن: کاربرد یادگیری‌ها در مسایل واقعی که با آنها مواجه هستم
چرا به یادگیری تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها نیاز داریم؟
 • در سیستم‌های پیچیده اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای تصمیم‌ها و اقدامات در زمان تصمیم‌گیری واضح نیستند. گاهی حتی بعد از وقوع هم مشخص نیست که این پیامدها نتیجه کدام اقدامات بوده‌اند.
 • بسیاری از تصمیم‌هایی که انسان‌ها برای بهتر کردن وضعشان می‌گیرند، باعث بدتر شدن وضع خودشان و دیگران می‌شود.
 • تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها به ما کمک می‌کنند تا پیامدهای تصمیم‌هایمان را متوجه شویم.
 • در این حالت، انتخاب با ما خواهد بود که تصمیم‌هایی بگیریم که وضعیت‌مان را بهتر می‌کنند.
 • با این حال لازم است تمام اعضای جامعه تفکر سیستمی داشته باشند و بتوانند از ابزارهای دینامیک سیستم‌ها استفاده کنند، تا عده‌ای نتوانند تصمیم‌هایی را به جامعه بفروشند که وضع خودشان را بهتر می‌کند و وضع جامعه را بدتر می‌کند.
بسیاری از اقدامات ما ریشه مشکلات هستند، ‌نه راه‌حل آنها
کهن الگوی «درمان‌‌های بدتر از درد»
ساختار تصمیم گیری
یادگیری دو حلقه‌ای
تفکر سیستمی و دینامیک سیستم‌ها
تفکر سیستمی یک پارادایم فکری است که جهان را به صورت سیستم‌هایی به هم پیوسته و در هم تنیده می‌بیند.
تفکر سیستمی مکاتب مختلفی دارد و «دینامیک سیستم‌ها» یکی از این مکتب‌ها است که توسط Jay W. Forrester در موسسه MIT پایه گذاری شده است.
تفکر سیستمی به دنبال شناخت مسایل پیچیده‌ای است که در این دنیا با آنها مواجه هستیم.
دینامیک سیستم‌ها روشی برای مدلسازی سیستم‌ها پیشنهاد می‌دهد و با استفاده از این روش، فرصت‌های بیشتری برای شناخت و تحلیل رفتار سیستم‌ها و آزمون راه حل‌های مختلف فراهم می‌کند.
نرم افزار ونسیم برای مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم‌ها
برای مدلسازی در دینامیک سیستم‌ها از نرم افزارهای مختلفی می‌توانیم استفاده کنیم.
در این درس از نرم افزار ونسیم استفاده خواهیم کرد:
برای دانلود این نرم افزار از این لینک می‌توانید استفاده کنید.
دانلود نرم افزار Vensim
منابع اصلی این درس

- پویایی شناسی سیستم‌ها، دکتر علینقی مشایخی، انتشارات آریانا قلم، ۱۳۹۶

- مقالات منتخب

- 2012, Peter Senge, Schools That Learn: A Fifth Discipline Fieldbook for Educators, Parents, and Everyone Who Cares About Education

- 2000, John Sterman, Business Dynamics: Systems thinking and Modeling for a Complex World

(دو منبع بالا به فارسی هم ترجمه شده‌اند و ترجمه‌های مختلفی از آنها موجود است)

در پناه خدا باشیم
Previous
Next

اشتراک گذاری

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل