نمودارهای رفتار در طول زمان

 

«نمودارهای رفتار در طول زمان» تغییرات متغیرهای سیستم در طی زمان را نشان می‌دهند که به آن «رفتار سیستم» گفته می‌شود. در این نمودارها محور افقی زمان است و محور عمودی تغییرات متغیر مورد نظر را نشان می‌دهد.

نمودار رشد و نوسان

رسم «نمودارهای رفتار در طول زمان»

برای رسم «نمودارهای رفتار در طول زمان» به این موارد باید توجه کرد:

  • محور افقی زمان است و عنوان «زمان» باید در کنار محور افقی نوشته شود.
  • محور عمودی تغییرات متغیر مورد نظر را نشان می‌دهد و نام این متغیر باید در کنار محور عمودی نوشته شود.
  • طول محور زمان باید به گونه‌ای انتخاب شود که رفتار مورد نظر در نمودار نشان داده شود. 
  • اگر بخواهیم تغییرات بیشتر از یک متغیر را در یک نمودار رسم کنیم، می‌توانیم نمودارهای آنها را با «رنگ»، «ضخامت» یا «شماره» متمایز کنیم. در این صورت می‌توانیم یک «راهنما» برای نمودار ایجاد کنیم و مشخص کنیم کدام علامت مشخصه به کدام متغیر مربوط است.
حلقه مثبت و منفی در جمعیت

ناتوانی آموخته شده

«ناتوانی آموخته شده» ناشی از شکست‌های گذشته است. وقتی حس کنیم در زمینه‌ای نمی‌توانیم موفق شویم، دیگر تلاش نمی‌کنیم و همیشه شکست خورده باقی می‌مانیم.

ادامه مطلب »

دینامیک های رشد

دینامیک‌های رشد نشان می‌دهند که رشد عوامل مختلف در سیستم‌های طبیعی و سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی چگونه به وجود می‌آید.

ادامه مطلب »

وابستگی به مسیر

وابستگی به مسیر در اثر ایجاد انباشت‌هایی در مسیر رشد به وجود می‌آید. تغییر مسیر باعث از دست دادن یا کم اثر شدن این انباشت‌ها خواهد شد.

ادامه مطلب »

بازی پولیا

بازی پولیا زمینه مناسبی برای گفتگو در مورد ساختارهای ایجاد کننده «وابستگی به مسیر» در زندگی فردی و در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند.

ادامه مطلب »

اشتراک گذاری

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل