تفکر سیستمی در «کار» و «سرمایه گذاری»

تئوری ساختمان سیستم
مباحث محوری این وبینار
 • آشنایی با مبانی تفکر سیستمی
 • سرمایه گذاری بر خودم و نتایج آن
 • مدیریت دخل و خرج
 • تفاوت سرمایه و وام برای کارآفرینی
 • سرمایه گذاری در بورس
 • مدیریت ریسک سرمایه گذاری
 • ما در دنیایی از سیستم‌ها زندگی می‌کنیم
  • سیستم (نظام) سیاسی
  • سیستم اجتماعی
  • سیستم (نظام) آموزشی
  • سیستم (نظام) اقتصادی
   • سیستم بانکی
   • بیمه
   • بورس
  • خانواده‌ای که در آن زندگی می‌کنیم
  • سازمانی که در آن کار می‌کنیم
  برای اینکه بفهمیم سیستم‌ها چگونه کار می‌کنند
  • باید ساختار سیستم‌ها را بشناسیم.
  • ساختار سیستم نشان می‌دهد که سیستم از چه اجزایی تشکیل شده و این اجزا چگونه به هم مرتبط شده‌اند.
  • مرز سیستم نشان می‌دهد که چه اجزایی (عواملی) درون سیستم هستند.
  • مرز باید به گونه‌ای مشخص شود که عوامل درون آن، رفتار سیستم را شکل دهند و سایر عواملی که اثر تعیین کننده‌ای بر رفتار سیستم ندارند، خارج از آن قرار بگیرند.
  • مهمترین درس در تفکر سیستمی این است که: ساختار سیستم رفتار سیستم را مشخص می‌کند.
   • ممکن است که عوامل دیگری هم بر سیستم اثر بگذارند، اما میزان اثر پذیری سیستم از عوامل بیرونی هم به ساختار درونی سیستم بستگی دارد و نهایتا این ساختار سیستم است که رفتار سیستم را می‌سازد.
  تئوری ساختمان سیستم
  • یک سیستم بسته با مرزی مشخص که نشان می‌دهد چه عواملی درون سیستم هستند.
   • حلقه‌های بسته که در کنار هم سیستم را تشکیل می‌دهند.
    • «متغیرهای حالت» که «وضعیت سیستم» را نشان می‌دهند.
    • «متغیرهای نرخ» که «اقدام» هایی هستند که در سیستم انجام می‌شوند.
     • معادلات متغیرهای نرخ که نشان دهنده «تصمیم» هایی هستند که در سیستم گرفته می‌شود.
     • این معادلات شامل «هدف» هایی هستند که با «وضعیت موجود سیستم» مقایسه می‌شوند و بر مبنای «اختلاف هدف با وضع موجود» مشخص می‌کنند که چه اقدام‌هایی باید انجام شود.
  معرفی المان‌هایی برای نمایش اجزای سیستم
  • متغیرهای حالت که «وضعیت سیستم» را نشان می‌دهند، درون «مستطیل» هایی نشان داده می‌شوند که نمادی از «ظرف» هستند.
  • خطوط موازی نمادی از «لوله» هایی هستند که نتایج «اقدام» ها را به متغیرهای حالت منتقل می‌کنند.
  • در انتهای لوله‌ها فلش‌هایی قرار می‌گیرند که جهت حرکت در لوله‌ها را مشخص می‌کنند.
  • روی لوله‌ها نمادی از یک «شیر کنترل» وجود دارد که جریان ورود و خروج را کنترل می‌کند و نمادی از «تصمیم» هایی است که در سیستم گرفته می‌شود.
  • در انتهای بعضی از لوله‌ها ممکن است «ابر» هایی وجود داشته باشند که نمادی از متغیرهای حالتی هستند که خارج از مرزهای سیستم هستند.
  • سایر متغیرها مانند مقادیر ثابت یا متغیرهای محاسباتی و کمکی، بدون علامت خاصی نوشته می‌شوند.
  حلقه‌های بسته بازخوردی
  تئوری ساختمان سیستم
  مثالی از تصمیم گیری در حلقه بسته: صادرات
  مثالی از حلقه بسته تصمیم گیری
  ساختار شکل دهنده حلقه‌های بسته بازخوردی
  • حلقه‌های بسته بازخوردی توسط دو نوع متغیر شکل داده می‌شوند: متغیرهای نرخ و متغیرهای حالت
  • این دو نوع متغیر برای شکل دادن حلقه‌های بسته لازم و کافی هستند.
  • سایر متغیرهایی که ممکن است در مدل استفاده شوند، صرفا متغیرهای کمکی هستند که برای فهم بهتر مدل اضافه می‌شوند.
  • حلقه‌های بازخوردی بر دو نوع هستند:
   • حلقه بازخوردی مثبت
   • حلقه بازخوردی منفی
  تغییر در سیستم بر اساس روابط متغیرهای نرخ و حالت
  • وقتی صحبت از بهبود «وضعیت سیستم» می‌شود، معمولا منظور تغییر در «متغیرهای حالت» است.
  • متغیرهای حالت نمی‌توانند به طور آنی تغییر کنند.
  • برای تغییر یک متغیر حالت، باید متغیرهای نرخ ورودی و خروجی آن را تغییر دهیم و صبر کنیم تا تغییر مورد نظر صورت پذیرد.
  • تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که برای بهبود وضعیت سیستم مطرح می‌شوند، در واقع تغییر در متغیرهای نرخ (اقدامات) هستند.
  • هر تلاش یا ادعایی برای تغییر یک متغیر حالت بدون تعیین سیاست مشخصی برای تغییر نرخ‌های آن، ناشی از عدم آگاهی یا فریبکاری و محکوم به شکست است.
  • تنها موردی که به عنوان تغییر آنی در متغیر حالت می‌شناسیم، «معجزه» یا «وصل به مبدا» است.
  حلقه بازخوردی مثبت و رشد نمایی
  • فرض کنیم یک متغیر حالت وجود دارد که توسط یک نرخ ورودی در آن انباشت ایجاد می‌شود.
  • فرض کنیم که این متغیر حالت، بر متغیر نرخ خود اثر افزایشی دارد.
  • نتیجه این ساختار این است که «روند» رشد نمایی در متغیر حالت به وجود می‌آید. حلقه مثبت: سرمایه و بازده سرمایه گذاری
  مقایسه رشد با مقدار ثابت با رشد نمایی
  حلقه مثبت: سرمایه و بازده سرمایه گذاری رشد با نرخ ثابت
  حلقه بازخوردی منفی و رفتار هدف‌جو
  • فرض کنیم یک متغیر حالت وجود دارد که توسط یک نرخ ورودی در آن تغییر ایجاد می‌شود.
  • فرض کنیم که مقدار این متغیر حالت (وضعیت فعلی)، با یک مقدار هدف مقایسه می‌شود و اختلاف این دو، میزان اقدام به تغییر (متغیر نرخ) را مشخص می‌کند.
  • نتیجه، تغییر «وضعیت سیستم» (متغیر حالت) به سمت «هدف» در یک روند «نمایی منفی» است.   استخدام کارکنان در یک حلقه منفی
  رابطه پس انداز و هزینه در یک حلقه منفی
  • فرض کنیم فردی تصمیم می‌گیرد هر ماه به اندازه ۳۰ درصد از پس انداز خود هزینه کند.
  • اگر این فرد در این مدت درآمدی نداشته باشد، نتیجه از بین رفتن پس انداز او در یک روند نمایی منفی خواهد بود. ساختار هزینه
  نگاهی دیگر به حلقه بسته بازخوردی: تعیین هدف
  • در حلقه‌های بسته تلاش می‌شود که در طی زمان وضعیت سیستم به هدف نزدیک شود.
  • اما سوال این است که این هدف‌ها چگونه تعیین می‌شوند.
  • اگر هدف درست نباشد، اقداماتی که انجام می‌شوند، بیهوده خواهند بود و حال ما را بهتر نمی‌کنند. تئوری ساختمان سیستم
  اصالت و هدف‌گذاری اصیل
  • اهدافی که برای زندگی‌مان تعیین می‌کنیم از کجا می‌آیند؟
  • آیا به دنبال اهدافی حرکت می‌کنیم که دیگران برای ما تعیین کرده‌اند؟
  • آیا اهدافی تعیین می‌کنیم که پس از رسیدن به آنها به رضایت دست پیدا می‌کنیم؟
  • آیا اهدافی تعیین می‌کنیم که در مسیر رسیدن به هدف به رضایت دست پیدا می‌کنیم؟
  تعامل بین اهداف
  • چه رابطه‌ای بین اهداف ما وجود دارد؟
  • آیا اهداف ما به صورت جزیره‌هایی پراکنده هستند؟
  • آیا حرکت در مسیر اهدافمان، باعث ایجاد هم‌افزایی (سینرژی) می‌شود؟
  در پناه خدا باشیم
  Previous
  Next

  اشتراک گذاری

  Share on telegram
  Telegram
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  Linkedin
  Share on facebook
  Facebook
  Share on whatsapp
  WhatsApp
  Share on email
  Email
  فیل مولوی

  دوره آموزشی آنلاین

  آشنایی با «تفکر سیستمی»

  مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل