وابستگی به مسیر و اهمیت انتخاب‌‌های اولیه
مسیرهای بازی پولیو
بازی پولیا POLYA
  • در یک ظرف، دو عدد توپ داریم. یکی از آنها سفید و یکی از آنها سیاه است.
  • به صورت تصادفی یکی از توپ‌ها را از ظرف خارج می‌کنیم.
  • توپ خارج شده به هر رنگی که باشد، همان توپ و توپ دیگری به همان رنگ به ظرف اضافه می‌کنیم.
  • در هر مرحله تعداد توپ‌های سفید و سیاه را یادداشت می‌کنیم.
  • این کار را تا رسیدن تعداد کل توپ‌ها به ۲۰۰ توپ تکرار می‌کنیم.
نتیجه ده مرحله انجام بازی پولیا
مسیرهای بازی پولیو
تحلیل بازی پولیا
  • در بازی پولیا، در ابتدای بازی تعداد توپ‌های سفید و سیاه برابر است و در نتیجه احتمال اینکه توپ سفید یا سیاه برداشته شود ۵۰ درصد است.
  • بعد از برداشتن و جایگذاری توپ در حرکت اول، تعداد توپ‌ها به ۳ می‌رسد و احتمال اینکه توپ سفید یا سیاه بیاید به یک سوم در مقابل دو سوم خواهد رسید.
  • در حرکت دوم، اگر احتمال یک سوم به وقوع بپیوندد، مجددا تعداد توپ‌های سفید و سیاه برابر می‌شوند و احتمال برابری برای حرکت بعدی وجود خواهد داشت.
  • اما اگر در حرکت دوم، احتمال دو سوم به وقوع بپیوندد، نسبت توپ‌ها به سه در مقابل یک خواهد رسید و احتمال در حرکت بعدی به ۷۵ درصد در مقابل ۲۵ درصد خواهد رسید و احتمال بازگشت به مسیری که توپ‌های کمتری دارد کاهش می‌یابد.
  • به این ترتیب، حرکت‌های اولیه مشخص می‌کنند که مسیر آینده سیستم چه خواهد شد و در نهایت چه نسبتی از توپ‌ها سفید و چه نسبتی سیاه خواهند بود.
ساختار بازی پولیا
Polio Game - Structure
کهن الگوی موفقیت برای موفق
کهن الگوی موفقیت برای موفق
در پناه خدا باشیم
Previous
Next

اشتراک گذاری

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل