بررسی پروژه‌های عملی دانشجویان
فعالیت این جلسه
یک مساله که در سازمانتان با آن مواجه هستید را انتخاب کنید و سعی کنید که مدل اولیه‌ای بر مبنای آن توسعه دهید.
قبل از تلاش برای رسم مدل، برای این مساله یک نمودار کوه یخ رسم کنید و از اطلاعات ناشی از این نمودار برای رسم مدل استفاده کنید.
در پناه خدا باشیم
Previous
Next

اشتراک گذاری

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل