تفکر کمی

 

«تفکر کمی» یکی از «مهارت‌های تفکر سیستمی» است که به کمک آن «عوامل کیفی» و «عوامل اندازه گیری نشده» هم «مقدار دهی» می‌شوند و در تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مهارت‌های تفکر سیستمی

«تفکر کمی» در مقابل «تفکر اندازه گیرانه»

«تفکر اندازه گیرانه» در جستجوی داده‌هایی است که به طور دقیق اندازه‌گیری شده‌اند. به این ترتیب این نوع تفکر، در مواجهه با شرایطی که اطلاعات دقیق وجود ندارد، در انتظار برای نتایج اندازه‌گیری‌های دقیق می‌ماند و تصمیم‌گیری را به تاخیر می‌اندازد. علاوه بر این، انتظار برای دستیابی به اطلاعات دقیق باعث می‌شود این نوع از تفکر، بسیاری از عوامل کیفی را ندیده بگیرد.

«تفکر کمی» در مقابل می‌پذیرد که حتی وقتی نمی‌توانیم اندازه‌گیری کنیم، می‌توانیم به عوامل کیفی یا عواملی که اندازه گیری نشده‌اند، مقدار دهی کنیم. به این ترتیب، با استفاده از تخمین‌های ذهنی و رسم نمودارهای کمی از تغییرات این متغیرها، در زمانی که داده اندازه‌گیری شده نداریم هم می‌توانیم آنها را در تصمیم گیری مورد استفاده قرار دهیم.

مثالی از تفکر کمی

به عنوان مثال «روحیه کارکنان» که یک متغیر کیفی است، با استفاده از پرسش‌نامه‌هایی قابل اندازه‌گیری و کمی کردن است. اما اگر در طی زمان این متغیر اندازه گیری هم نشده باشد، باز می‌توانیم با استفاده از ذهنیت افرادی که در سازمان کار می‌کنند، روند تغییرات آن را تخمین بزنیم و در تصمیم‌گیری‌ها از این شناختی که به دست آمده استفاده کنیم.

تمرین برای تقویت مهارت «تفکر کمی»

یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بوده‌اید را در نظر بگیرید.

 • فهرستی از عواملی که در بررسی آن مساله در نظر گرفته بودید تهیه کنید.
 • به دنبال متغیرهای نرمی باشید که در تجزیه و تحلیل مساله دیده نشده اند و سعی کنید آنها را وارد مدل کنید.
  • روحیه کارکنان
  • رضایت مشتری
  • تصور مدیران از کیفیت محصول
 • این متغیرها را به صورت تقریبی کمی کنید و نمودار تغییرات آنها را رسم کنید.
  برای کمی کردن این متغیرها یک مقیاس متناسب در نظر بگیرید. مثلا صفر تا 100
 • در مورد متغیرهای قابل اندازه گیری هم که در حال حاضر آمار دقیق وجود ندارد، می توانیم روند تقریبی آنها را تخمین بزنیم و در تصمیم‌گیری از آنها استفاده کنیم.

مهارت‌های تفکر سیستمی

یادگیری مجموعه‌ای از مهارت‌های فکری در کنار هم می‌تواند به تقویت تفکر سیستمی کمک کند.

مهارت‌های زیر بخشی از «مهارت‌های تفکر سیستمی» هستند: 

ناتوانی آموخته شده

«ناتوانی آموخته شده» ناشی از شکست‌های گذشته است. وقتی حس کنیم در زمینه‌ای نمی‌توانیم موفق شویم، دیگر تلاش نمی‌کنیم و همیشه شکست خورده باقی می‌مانیم.

ادامه مطلب »

دینامیک های رشد

دینامیک‌های رشد نشان می‌دهند که رشد عوامل مختلف در سیستم‌های طبیعی و سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی چگونه به وجود می‌آید.

ادامه مطلب »

وابستگی به مسیر

وابستگی به مسیر در اثر ایجاد انباشت‌هایی در مسیر رشد به وجود می‌آید. تغییر مسیر باعث از دست دادن یا کم اثر شدن این انباشت‌ها خواهد شد.

ادامه مطلب »

بازی پولیا

بازی پولیا زمینه مناسبی برای گفتگو در مورد ساختارهای ایجاد کننده «وابستگی به مسیر» در زندگی فردی و در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند.

ادامه مطلب »

اشتراک گذاری

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل