تفکر علمی

 

تفکر علمی چیست؟

«تفکر علمی» در پارادایم تفکر سیستمی، یکی از «مهارت‌های تفکر سیستمی» است که کمک می‌کند از «مدل‌های موجود» که دارای خطا هستند، برای شناخت و تصمیم‌گیری استفاده کنیم.

«تفکر علمی» به این واقعیت توجه می‌کند که تمام مدل‌ها فرضیه‌هایی دارای خطا هستند و محدودیت‌های عملکردی دارند. به این ترتیب، تفکر علمی تلاش می‌کند با استفاده از همین مدل‌هایی که دارای خطا و محدودیت هستند، برای یافتن نقاط اهرمی استفاده کند. نقاط اهرمی نشان دهنده اقداماتی هستند که با فعال کردن حلقه‌های مثبت و منفی درون سیستم، بیشترین اثر در رسیدن به اهداف مورد نظر را ایجاد خواهند کرد.

مهارت‌های تفکر سیستمی

«تفکر علمی» در مقابل «تفکر اثبات واقعیت»

«تفکر اثبات واقعیت» در تلاش برای ساخت مدل‌های درست و اثبات درستی آنها با تطبیق با داده‌های گذشته است.

«تفکر علمی» در پارادایم تفکر سیستمی در مقابل به این واقعیت توجه می‌کند که تمام مدل‌ها فرضیه‌هایی دارای خطا هستند و محدودیت‌های عملکردی دارند. به این ترتیب، تفکر علمی تلاش می‌کند با استفاده از همین مدل‌هایی که دارای خطا و محدودیت هستند، برای یافتن نقاط اهرمی استفاده کند.

نقاط اهرمی نشان دهنده اقداماتی هستند که با فعال کردن حلقه‌های مثبت و منفی درون سیستم، بیشترین اثر در رسیدن به اهداف مورد نظر را ایجاد خواهند کرد.

تمرین برای تقویت مهارت «تفکر علمی»

یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بوده‌اید را در نظر بگیرید.

 • در مواجهه با این مشکل، چه کسانی تصمیم‌گیرنده هستند؟
 • فرآیند تصمیم‌گیری چگونه است؟
 • برای تصمیم‌گیری به چه متغیرهایی استناد می‌شود؟
 • چه محدودیت هایی برای تصمیم‌گیرندگان وجود دارد؟
  • زمان
  • اطلاعات
  • نظر دیگران
  • بودجه
  • محدودیت‌های اجرایی و …
 • تغییرات شدید در عوامل مورد بررسی چه نتایجی به وجود می‌آورد؟
 • چه تغییراتی در عوامل یا روابط بین عوامل می‌توانیم اعمال کنیم که خود سیستم به ما کمک کند تا به اهدافمان برسیم؟
 • برای تمرین تفکر علمی، بهترین راه ساخت مدل‌های کامپیوتری از مساله است. با در دست داشتن این مدل‌ها، با تغییر متغیرها، رفتار سیستم در طی زمان شبیه سازی و تحلیل می‌شود.

مهارت‌های تفکر سیستمی

یادگیری مجموعه‌ای از مهارت‌های فکری در کنار هم می‌تواند به تقویت تفکر سیستمی کمک کند.

مهارت‌های زیر بخشی از «مهارت‌های تفکر سیستمی» هستند: 

ناتوانی آموخته شده

«ناتوانی آموخته شده» ناشی از شکست‌های گذشته است. وقتی حس کنیم در زمینه‌ای نمی‌توانیم موفق شویم، دیگر تلاش نمی‌کنیم و همیشه شکست خورده باقی می‌مانیم.

ادامه مطلب »

دینامیک های رشد

دینامیک‌های رشد نشان می‌دهند که رشد عوامل مختلف در سیستم‌های طبیعی و سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی چگونه به وجود می‌آید.

ادامه مطلب »

وابستگی به مسیر

وابستگی به مسیر در اثر ایجاد انباشت‌هایی در مسیر رشد به وجود می‌آید. تغییر مسیر باعث از دست دادن یا کم اثر شدن این انباشت‌ها خواهد شد.

ادامه مطلب »

بازی پولیا

بازی پولیا زمینه مناسبی برای گفتگو در مورد ساختارهای ایجاد کننده «وابستگی به مسیر» در زندگی فردی و در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند.

ادامه مطلب »

اشتراک گذاری

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل