پشتیبانی

 

«پشتیبانی» یکی از مباحث مهم حوزه «گفتگو» است. «پشتیبانی» فرآیندی است که طی آن، افراد سعی می‌کنند «مدل ذهنی» خودشان را برای دیگران آشکار کنند و توضیح دهند که چگونه به تصمیم خاصی رسیده‌اند.

بیان ساختار علت و معلولی که منجر به نتیجه‌گیری ما شده است، به دیگران کمک می‌کند تا مدل ذهنی ما را بشناسند و بدانند که چگونه به تصمیم رسیده‌ایم. در واقع در فرآیند پشتیبانی، به دیگران نشان می‌دهیم که چگونه از «نردبان استنتاج» بالا رفته‌ایم.

مدل‌های ذهنی

پروتکل‌هایی برای بهبود پشتیبانی

فرآیند فکر کردنمان را آشکار کنیم

این گونه عمل کنیم

این گونه بگوییم

فرضیات خود را بیان کنیم و اطلاعاتی که منجر به رسیدن به این فرضیات شده اند را مشخص کنیم
من این طور فکر می کنم و به این روش به این فکر رسیده ام
فرضیات خود را توضیح دهیم
من فرض کرده ام که …
استدلالمان را صریحا بیان کنیم
من به این نتیجه رسیده ام چون …

فرضیه‌ها و نتیجه گیری‌هایمان را در جمع به آزمایش بگذاریم

این گونه عمل کنیم

این گونه بگوییم

دیگران را تشویق کنیم که اطلاعات، فرضیات و مدل های ذهنی ما را بررسی کنند
در مورد چیزی که من گفتم چه فکر می‌کنید؟ آیا ایرادی در چیزی که من گفتم می بینید؟ چه چیزی می توانید به حرف من اضافه کنید؟
قسمت هایی از فکرمان که برایمان مبهم است آشکار کنیم و از دیگران مشورت بگیریم.
به نظر من شما در این مورد می توانید به بهتر فکر کردن من کمک کنید …
حتی وقتی از حرفمان پشتیبانی می کنیم، به دیگران گوش کنیم، پذیرای نظرات آنها باشیم، و آنها را تشویق به بیان نظرات مخالفشان کنیم.
آیا شما این موضوع را متفاوت می بینید؟

ناتوانی آموخته شده

«ناتوانی آموخته شده» ناشی از شکست‌های گذشته است. وقتی حس کنیم در زمینه‌ای نمی‌توانیم موفق شویم، دیگر تلاش نمی‌کنیم و همیشه شکست خورده باقی می‌مانیم.

ادامه مطلب »

کافه گفتگو

کافه گفتگو یکی از ابزارهای موثر برای یادگیری جمعی و ایجاد ذهنیت مشترک در مورد مساله‌هایی است که گروهی از افراد با آنها مواجه هستند

ادامه مطلب »

حضور

«حضور» (Presence) یعنی نسبت به شرایطی که در آن قرار داریم و نسبت به افکار، احساسات و اقدام‌های خودمان و دیگران تامل و آگاهی داشته باشیم.

ادامه مطلب »

تامل

«تامل» (Reflection) یعنی سرعت تصمیم‌گیری و اقدام‌هایمان را کم کنیم تا بتوانیم بفهمیم چگونه تصمیم‌ می‌گیریم و چگونه اقدام‌ می‌کنیم.

ادامه مطلب »

نردبان استنتاج

«نردبان استنتاج» ابزاری است که فرآیند شکل‌گیری قضاوت‌ها و تصمیم‌های انسان‌ها بر مبنای اطلاعات و داده‌های دریافتی را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب »

پرسش‌گری

«پرسش‌گری» فرآیندی است که طی آن از دیگران خواسته می‌شود تا روش تصمیم‌گیری و مدل ذهنی‌شان را آشکار کنند و توضیح دهند که چگونه به تصمیم خاصی رسیده‌اند.

ادامه مطلب »

اشتراک گذاری

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل