پرسش‌گری

 

«پرسش‌گری» فرآیندی است که طی آن از دیگران خواسته می‌شود تا روش «تصمیم‌گیری» و «مدل ذهنی»شان را آشکار کنند و توضیح دهند که چگونه به تصمیم خاصی رسیده‌اند.

در واقع در «پرسش‌گری» از افراد خواسته می‌شود تا «تامل» بیشتری کنند و از «نردبان استنتاج» خود پایین بیایند. به این ترتیب «پرسش‌گری» زمینه‌ای برای «گفتگو» فراهم می‌کند.

مدل‌های ذهنی

پروتکل‌هایی برای بهبود پرسش‌گری

از دیگران بخواهیم که فرآیند فکر کردنشان را آشکار کنند

این گونه عمل کنیم

این گونه بگوییم

از دیگران بخواهیم که از نردبان استنتاج پایین بیایند و بگویند که بر مبنای چه اطلاعاتی استدلال می‌کنند
چه اطلاعاتی برای این موضوع داری؟ این حرف را برچه مبنایی می گویی؟
از زبان محترمانه ای استفاده کنیم به گونه ای که مخاطب احساس پرخاش و تهاجم نکند.
به جای: منظورت چیه؟ بگوییم: چه دلیلی داری؟ مثلا بگوییم: میتونی کمکم کنی این قسمت از حرفت رو متوجه بشم.
تا جایی که می توانیم سعی کنیم متوجه شویم که چرا و برچه مبنایی حرفی زده شده است.
این استدلال شما منجر به چه نتایج دیگری می‌شود؟ این موضوع چقدر برای ما مهم است؟

ناتوانی آموخته شده

«ناتوانی آموخته شده» ناشی از شکست‌های گذشته است. وقتی حس کنیم در زمینه‌ای نمی‌توانیم موفق شویم، دیگر تلاش نمی‌کنیم و همیشه شکست خورده باقی می‌مانیم.

ادامه مطلب »

کافه گفتگو

کافه گفتگو یکی از ابزارهای موثر برای یادگیری جمعی و ایجاد ذهنیت مشترک در مورد مساله‌هایی است که گروهی از افراد با آنها مواجه هستند

ادامه مطلب »

حضور

«حضور» (Presence) یعنی نسبت به شرایطی که در آن قرار داریم و نسبت به افکار، احساسات و اقدام‌های خودمان و دیگران تامل و آگاهی داشته باشیم.

ادامه مطلب »

تامل

«تامل» (Reflection) یعنی سرعت تصمیم‌گیری و اقدام‌هایمان را کم کنیم تا بتوانیم بفهمیم چگونه تصمیم‌ می‌گیریم و چگونه اقدام‌ می‌کنیم.

ادامه مطلب »

نردبان استنتاج

«نردبان استنتاج» ابزاری است که فرآیند شکل‌گیری قضاوت‌ها و تصمیم‌های انسان‌ها بر مبنای اطلاعات و داده‌های دریافتی را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب »

پشتیبانی

«پشتیبانی» فرآیندی است که طی آن، افراد سعی می‌کنند مدل ذهنی خودشان را برای دیگران آشکار کنند و توضیح دهند که چگونه به تصمیم خاصی رسیده‌اند.

ادامه مطلب »

اشتراک گذاری

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل