تامل

 

تامل یعنی کاهش سرعت فرآیند فکر کردن به گونه‌‌ای که در مورد چگونگی شکل‌گیری «مدل‌های ذهنی» خودمان و اینکه چگونه «مدل‌های ذهنی» ما «تصمیم‌»های ما را شکل می‌دهند و «اقدام»های ما را کنترل می‌کنند، آگاه‌تر شویم.

«تامل» کمک می‌کند متوجه شویم که چگونه از «نردبان استنتاج» بالا می‌رویم. «تامل» در کنار «پرسش‌گری» و «پشتیبانی» بستری برای شناخت و به اشتراک گذاری «مدل‌های ذهنی» هستند و در نتیجه فضایی برای شکل‌گیری «گفتگو» فراهم می‌کنند.

در زندگی روزمره با سه نوع تامل مواجه هستیم:

  • تامل پیش از اقدام
  • تامل پس از اقدام
  • تامل حین اقدام

«تامل حین اقدام» زمینه ساز «حضور» است و به «در لحظه زندگی کردن» کمک می‌کند.

مدل‌های ذهنی

تامل پیش از اقدام

«تامل پیش از اقدام» تلاش برای شناخت وضع موجود، تعیین اهداف و تعیین استراتژی‌ها و معیارهای تصمیم‌گیری در سناریوهای مختلف است.

تامل پس از اقدام

«تامل پس از اقدام» بررسی اقدام‌های انجام شده، تصمیم‌های گرفته شده، شرایط تصمیم‌گیری، ضمیمه‌های احساسی و تغییرات مدل‌های ذهنی است.

یکی از ابزارهایی که برای تامل پس از اقدام استفاده می‌شود، «بازنگری پس از اقدام» (After Action Review) است.

تامل حین اقدام

«تامل حین اقدام» توانایی تامل به هنگام اقدام است که زمینه‌ساز «حضور» می‌شود. افرادی که این توانایی را در خود به وجود آورند تبدیل به «یادگیرندگان در تمام طول زندگی» (Life Time Learner) می‌شوند.

ناتوانی آموخته شده

«ناتوانی آموخته شده» ناشی از شکست‌های گذشته است. وقتی حس کنیم در زمینه‌ای نمی‌توانیم موفق شویم، دیگر تلاش نمی‌کنیم و همیشه شکست خورده باقی می‌مانیم.

ادامه مطلب »

کافه گفتگو

کافه گفتگو یکی از ابزارهای موثر برای یادگیری جمعی و ایجاد ذهنیت مشترک در مورد مساله‌هایی است که گروهی از افراد با آنها مواجه هستند

ادامه مطلب »

حضور

«حضور» (Presence) یعنی نسبت به شرایطی که در آن قرار داریم و نسبت به افکار، احساسات و اقدام‌های خودمان و دیگران تامل و آگاهی داشته باشیم.

ادامه مطلب »

نردبان استنتاج

«نردبان استنتاج» ابزاری است که فرآیند شکل‌گیری قضاوت‌ها و تصمیم‌های انسان‌ها بر مبنای اطلاعات و داده‌های دریافتی را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب »

پشتیبانی

«پشتیبانی» فرآیندی است که طی آن، افراد سعی می‌کنند مدل ذهنی خودشان را برای دیگران آشکار کنند و توضیح دهند که چگونه به تصمیم خاصی رسیده‌اند.

ادامه مطلب »

پرسش‌گری

«پرسش‌گری» فرآیندی است که طی آن از دیگران خواسته می‌شود تا روش تصمیم‌گیری و مدل ذهنی‌شان را آشکار کنند و توضیح دهند که چگونه به تصمیم خاصی رسیده‌اند.

ادامه مطلب »

اشتراک گذاری

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل