گفتگو

 

«گفتگو» فرآیندی است که طی آن افراد ضمن آشنایی با «مدل‌های ذهنی» یکدیگر، به شناخت دقیق‌تری از موضوع مورد گفتگو دست پیدا می‌کنند.

«تامل»، «پشتیبانی» و «پرسشگری» فرآیندهای هستند که می‌توانند به شکل‌گیری «گفتگوی موثر» کمک کنند.

پیتر سنگه در کتاب پنجمین فرمان «گفتگو» را به عنوان یکی از پنج رکن مهم در شکل‌گیری «سازمان یادگیرنده» معرفی کرده است.

سازمان یادگیرنده

نقش پرسش‌گری و پشتیبانی در شکل گیری گفتگو

«پرسش‌گری» در کنار «پشتیبانی» می‌توانند زمینه مناسبی برای گفتگو فراهم کنند.

پرسش‌گری کم و پشتیبانی کم

در چنین شرایطی فضا به هیچ وجه برای گفتگو آماده نیست. افراد نه حاضر هستند در مورد نظرات و تصمیم‌های خودشان به دیگران توضیح بدهند و نه احساس نیاز یا احساس امنیت می‌کنند تا از دیگران در مورد چرایی و چگونگی نظرات و تصمیم‌هایشان سوال بپرسند. در این شرایط افراد در نقش ناظر و تماشاچی هستند و در بدترین حالت اصلا «حضور» یا توجهی نسبت به موضوع ندارند: حواسشان جای دیگری است و از موضوع صرف نظر کرده‌اند.

پرسش‌گری زیاد و پشتیبانی کم

در این شرایط افراد از دیگران در مورد چرایی و چگونگی نظرات و تصمیم‌هایشان سوال می‌پرسند اما کسی تمایل ندارد در این موارد توضیحی ارایه کند. این شرایط مانند فضای مصاحبه و شفاف سازی و در بدترین حالت مانند فضای بازجویی است.

پرسش‌گری کم و پشتیبانی زیاد

در این شرایط افراد در مورد چرایی و چگونگی نظرات و تصمیم‌هایشان به دیگران توضیح‌هایی می‌دهند اما فضا برای اینکه دیگران در مورد ابهام‌هایشان سوال کنند فراهم نیست. این حالت مانند بیانیه صادر کردن است و در بدترین حالت فضا به سمت «دستور دادن» پیش می‌رود که از دیگران صرفا انتظار می‌رود همان چیزی که گفته شده را اجرا کنند.  

پرسش‌گری زیاد و پشتیبانی زیاد

وقتی پرسش‌گری و پشتیبانی زیاد انجام شود، در صورتی که شرایط دیگر گفتگو از جمله «همدلی»، «برابر دانستن طرف گفتگو» و «اعتماد» فراهم باشد، امکان شکل گرفتن «گفتگو» فراهم می‌شود. اگر سایر شرایط گفتگو فراهم نباشد، چنین شرایطی می‌تواند در بهترین شرایط به «بحث ماهرانه» منجر شود و در بدترین شرایط ممکن است این وضعیت ناشی از «سیاسی‌کاری» باشد و در واقع با وجود ایجاد نمایشی از فضای گفتگو، اهداف دیگری پشت پرده وجود داشته باشد.

نقش پرسش گری و پشتیبانی در شکل گیری گفتگو

ناتوانی آموخته شده

«ناتوانی آموخته شده» ناشی از شکست‌های گذشته است. وقتی حس کنیم در زمینه‌ای نمی‌توانیم موفق شویم، دیگر تلاش نمی‌کنیم و همیشه شکست خورده باقی می‌مانیم.

ادامه مطلب »

چشم انداز مشترک

«چشم انداز مشترک» تصویری روشن و قابل فهم از آینده‌ای است که کارکنان و سایر ذینفعان یک سازمان تلاش می‌کنند سهمی در شکل گیری آن داشته باشند.

ادامه مطلب »

خبرگی فردی

«خبرگی فردی» فرآیندی است که طی آن افراد با طراحی هدفمند فضای کار و زندگی خود، به یکپارچگی ذهن و عمل دست پیدا می‌کنند.

ادامه مطلب »

کافه گفتگو

کافه گفتگو یکی از ابزارهای موثر برای یادگیری جمعی و ایجاد ذهنیت مشترک در مورد مساله‌هایی است که گروهی از افراد با آنها مواجه هستند

ادامه مطلب »

حضور

«حضور» (Presence) یعنی نسبت به شرایطی که در آن قرار داریم و نسبت به افکار، احساسات و اقدام‌های خودمان و دیگران تامل و آگاهی داشته باشیم.

ادامه مطلب »

تامل

«تامل» (Reflection) یعنی سرعت تصمیم‌گیری و اقدام‌هایمان را کم کنیم تا بتوانیم بفهمیم چگونه تصمیم‌ می‌گیریم و چگونه اقدام‌ می‌کنیم.

ادامه مطلب »

اشتراک گذاری

Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
فیل مولوی

دوره آموزشی آنلاین

آشنایی با «تفکر سیستمی»

مدرس: محمدعلی اسماعیل زاده اصل